Saturday, January 9, 2016

මහා ලක්ෂ්මී දේව බැල්ම ලබා දෙන "මහා ලක්ෂ්මී අෂ්ඨකම් "මහා ලක්ෂ්මී දේවීන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා!!!
මහා ලක්ෂ්මී දේවතාවිය කියන්නේ ධනය හා සම්පත් වලට අධිපති දෙවියන්. මහා ලක්ෂ්මී දේවතාවියගේ ඇල්ම බැල්ම ලබාගන්න ගොඩක් අය ලොකුවට වියදම් කරලා යන්තර ,තෙල්  මිලදී ගන්නවා. ඒවයෙන් සමහර දේවල් ප්‍රතිපල ලබාදෙනවා සමහර දේවල් පුස් දේවල්. ලොකුවට වියදම් නොකර මහා ලක්ෂ්මී දේව බැල්ම පිහිට ලබාගන්න පුළුවන් සරල ක්‍රමයක් තමයි මේ පොස්ට් එකෙන් මම පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අත්දැකපු නිසා විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන් මේ මගින් ප්‍රතිපල ලැබෙනවා කියල.

ලක්ෂ්මී දේවිය වන්දනා කරන ගාථා ,ස්ත්‍රෝත්‍ර විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒවා අතරින් පුරාණ කාලේ ඉදන් පැවතගෙන එන බලසම්පන්න ගාථා 8ක් තමයි මහා ලක්ෂ්මී අෂ්ඨකම් කියන්නේ. ලක්ෂ්මී දේවතාවියගේ බැල්ම බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ ගාථා තමන්ගේ නිවසේ දිනපතා වාදනය වෙන්න සලස්වන්න නැත්නම් කියන්න. දවස් කීපයකින්ම සැලකිය යුතු වෙනසක් ආර්ථික මට්ටමේ ඇතිවෙනවා. හැබැයි දෙවියන්ට සම්බන්ධ ඕනම දෙයක ප්‍රතිපල ලැබෙන්නේ දෙවියන් ගැන භක්තිය තියෙන අයට විතරයි. මහා ලක්ෂ්මී දේවිය ගැන විශ්වාසයක් හා භක්තියක් තියෙන අයට මේ ගාථා වලින් ප්‍රතිපල ලැබෙයි. මේ ගාථා 8 දිනපතා ගායනා කිරීමෙන් හෝ computer ,sound system වගේ දෙකින් වාදනය වෙන්න සැලැස්වීමෙන් මහා ලක්ෂ්මී දේවියගේ බැල්මට ලක්වෙනවා, ඒ වගේම ලක්ෂ්මී දෙවියන් භාරයේ ඉන්න දෙවියන්ගේ පැමිණීමත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ මගින් තමන්ගේ ජිවිතයේ සමහර ප්‍රශ්න වලට විසදුම් හම්බෙනවා වගේම ධනය හා සැප සම්පත් වල වර්ධනයක් අත්වෙනවා.

ගාථා වාදනය වෙන්න සලස්වූවම ප්‍රමාණවත් උනත් තමන් විසින්ම කියන්න කැමති අය ඉන්නවනම් එයාලට පහසුවක් වෙන්න මහා ලක්ෂ්මී අෂ්ඨකම් ගාථා 8 හා ඒවායේ තේරුම් මම සඳහන් කරන්නම්.

1.නමස්තේස්තු මහා මායේ - ශ්‍රී පීඨේ සුර පුජිතේ
ශංඛ චක්‍ර ගධා හස්තේ - මහා ලක්ෂ්මී නමොස්තුතේ
(මහා මායාවන් ඉර්ධින් කරන්නියට නමස්කාර වේවා - ශ්‍රී පිඨයෙහි දෙවියන්ගෙන් වැදුම් ලබන
හක් ගෙඩිය, චක්‍රායුධය, ගධාව අතින් දරා සිටින - මහා ලක්ෂ්මී දේවියට නමස්කාර කරමි)

2.නමස්තේ ගරුඬාරුඩේ - කෝලාසුර භයන්කරි
සර්ව පාප හරේ දේවි - මහා ලක්ෂ්මී නමොස්තුතේ
(ගුරුළා පිට එන්නියට නමස්කාර වේවා - කෝල නම් අසුරයා භයට පත් කල
සියලු පවු දුරුකරන -  මහා ලක්ෂ්මී දේවියට නමස්කාර කරමි)

3.සර්වඥේ සර්ව වර දේ - සර්ව දුෂ්ඨ භයන්කරි
සර්ව දුක්ඛ හරේ දේවි - මහා ලක්ෂ්මී නමොස්තුතේ
(සියලු ඥානයෙන් යුත් සියලු වර ලබාදෙන - සියලු නපුර පලවා හරින
සියලු දුක් නැතිකරන - මහා ලක්ෂ්මී දේවියට නමස්කාර වේවා)

4.සිද්ධි බුද්ධි ප්‍රදේ දේවි - භුක්ති මුක්ති ප්‍රදායිනි
මන්ත්‍ර මුර්තේ සදා දේවි - මහා ලක්ෂ්මී නමොස්තුතේ
(සාර්ථකත්වය බුද්ධිය ලබා දෙන - සතුට විමුක්තිය ලබා දෙන
මන්ත්‍රයන්හි ප්‍රතිමුර්තියක් වූ මන්ත්‍ර තුලින් පැන නගින්නා වූ - මහා ලක්ෂ්මී දේවියට නමස්කාර වේවා)

5.ආද්‍යන්ත රහිතේ දේවි - ආධ්‍ය ශක්ති මහේෂ්වරී
යෝගජේ යෝග සම්භුතේ - මහා ලක්ෂ්මී නමොස්තුතේ
(මුලක් අගක් නැති තරම් අපරිමිත වූ - විශ්ව ප්‍රාරම්භක ශක්තිය වූ
යෝග තුල වැඩ හිදින්නා වූ යෝග වල ආරම්භය වූ - මහා ලක්ෂ්මී දේවියට නමස්කාර වේවා)

6.ස්ථුල ශුක්ෂ්ම මහා රෞද්රේ - මහා ශක්ති මහෝදරේ
මහා පාප හරේ දේවි - මහා ලක්ෂ්මී නමොස්තුතේ
(ඉතා විශාල ,ඉතා කුඩා ස්වභාව ගත හැකි, මහා රෞද්‍ර වූ - මහා ශක්තියක් සහිත මහා සෞභාග්‍යයෙන් යුතු
පවු හරණය කරන - මහා ලක්ෂ්මී දේවියට නමස්කාර වේවා)

7.පද්මාසනස්තිතේ දේවි - පර බ්‍රහ්ම ස්වරුපිනි
පරමේෂි ජගන් මාත - මහා ලක්ෂ්මී නමොස්තුතේ
(නෙලුම් ආසනය මත වැඩ හිඳින - බ්‍රහ්ම ස්වභාවයෙන් යුක්ත
මහා උතුම් වූ විශ්ව මාතෘ වූ - මහා ලක්ෂ්මී දේවියට නමස්කාර වේවා)

8.ශ්වෙතාම්බරධරේ දේවි - නානා ලංකාර භුශිතේ
ජගස්තිතේ ජඝන් මාත - මහා ලක්ෂ්මී නමොස්තුතේ
(සුදු වස්ත්‍රයෙන් සැරසුන - විවිද අලංකාර වලින් විභූෂිත
විශ්වය සිසාරා පැතිරී පවතින , විශ්ව මාතෘ වූ - මහා ලක්ෂ්මී දේවියට නමස්කාර වේවා)

මේ ගාථා හරි විදියට කියන හඬ පටයක් මේ link එකෙන් ඩව්න්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්.

මේ ගාථා ගායනය කරන යම් වත්පිළිවෙත් ටිකක් තියෙනවා. බුදුපහන තියන තැන වගේ තැනක ලක්ෂ්මී දේවියගේ රුපයක් තියලා ඒ ස්ථානය අවට පිරිසිදු කරලා තමන් පිරිසිදු වී මල්, සුවඳදුම් පුජ කරලා වදින ගමන් (පහනක් තියන්නෙපා) ගායනය කරනවානම් හෝ වාදනය වෙන්න සලස්වානවානම් වැඩිය හොදයි. එහෙම නැතත් නිකම් වාදනය වෙන්න සලස්වුවත් කමක් නෑ. හැබැයි මේ ගාථා කියන හෝ වාදනය වෙන වෙලාවේ ඒ ස්ථානය අනිවර්යෙන් පිරිසිදු විය යුතුයි. තමන් පිරිසිදුවට ඉන්නත් ඕනි. ඒකට හේතුව මේ ගාථා ගයනකොට/වාදනය වෙනකොට එතනට දෙවියන් වඩිනවා.  හැබැයි දෙවියන්ට පහනක් තියනවා වගේ පෙ වෙලා කැපවෙලා කරන්න ඕනි නෑ. මස් මාළු කෑවට කමක් නෑ. හැබැයි කාපු ගමන්ම කියන්න හොඳ නෑ. පිළි ගතිය, පිළි ගඳ නැති උනාට පස්සේ කියන එක / වාදනය කරවන එක තමා හොඳ. පහනක් තියනකොට එක දවසක් මග ඇරුනම දඬුවම් කරනවා වගේ මේකෙදි දඬුවම් දීමක් නෑ. ඒත් හැමදාම කරනවානම් ප්‍රතිපල හොදයි.

මේ ගාථා 8 දවසකට එක් වරක් කියනවට/ වාදනය කරනවට වඩා ප්‍රතිපල ලැබෙනවා දවසට දෙවරක් කරනවම්. ඊටත් වඩා ප්‍රතිපල සහිතයි 3 වරක් කරනවානම්. දවසට 3 වරට වඩා කිවුවට /වාදනය කලාට ප්‍රතිපලයේ වැඩිවීමක් නෑ.  එක්වරක් ගායනා කිරීමෙන් ජිවිත ගැටළු නිරාකරණය වෙන බවත් දෙවරක් ගායනා කිරීමෙන් සෞභාග්‍ය ඇතිවෙන බවත් 3 වරක් ගායනා කිරීමෙන් මහා ලක්ෂ්මී දේවියගේ පැමිණීම සිද්ධ වෙන බවත් මේ ගාථා 8ට ඍෂිවරයන් විසින් ඈඳපු තවත් ගාතාවක සඳහන් වෙනවා.  ඒ බව ගාථා කියන කොට වාර ගණන වෙනස් වෙනකොට අත්දකින්න හම්බෙනවා. .

18 comments:

 1. ලිපියට ස්තූතියි..යම් යම් දේවල් ගැන දැනුවත් උනා..
  තෙරුවන් සරණයි..
  මම
  නිමාෂා..

  ReplyDelete
 2. මං ඉන්නේ මගේ ගෙදර නෙවේ.. නැන්දලගේ ගෙදර. ඉතින් මට ලක්ෂ්මි දේවතාවියගේ රූප තියනන වගේ දේවල් කරන්න අමාරුයි ..
  ඒම තියන්නේ නැතිව.. හිතේ භක්තියෙන් , මේක දවසට 3න් පාරක් වාදනේ කලොත්, කුමක් හෝ ප්‍රතිපලයක් ලැබෙයිද ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඒත් කමක් නෑ. තමන් පිරිසිදු වෙලා පිරිසිදු තැනක කරන්න. ප්‍රතිඵල තියෙනවා.වාදනය වෙන වෙලාවේ ලක්ෂ්මි මාතාව මතක් කරගෙන වැදගෙන ඉන්නවනම් හොදයි

   Delete
  2. බොහොම පිං .. මන් ලක්‍ෂ්මි මාතාවගේ රූපයක් මොනිටර් එකට දාල.. වාදනය කළා අද.. එහෙම කලාට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද.. තව දෙයක් තියේ දැන ගන්න..දවසට තුන් වරක් වාදනය කරන්න කියන්නේ.. එක පිට තුන් වරක්ද.. නැති නම්, උදේ, දවල් , හවස කියල තුන් වරක්ද ?

   Delete
  3. කැමති විදියක් කරන්න. එකදිගට කලත් කමක් නෑ උදේ දවල් හවස කලත් කමක් නෑ

   Delete
 3. Vishnu deviyanta pahana thiyana thanin
  Lakshimideviyage pinthurakay thiyala wandena kekata kamak nadde

  ReplyDelete
 4. මෙය කිරිමට නියමිත වේලාවක් තියේද...දවසට එක වරක් 3 වරකට වඩා වැඩ් වාරගානක් වාදනය කලාට කමක් නැද්ද.නැත්නම් උදය. සවස.රාත්‍රි. හඩ පටය දමා වන්දනා කරන්න ඔනෙද.

  ReplyDelete
  Replies
  1. එහෙම නියමිත වෙලාවක් නෑ. 3 පාරට වඩා කලට කමක් නෑ

   Delete
 5. Yogithumani, link eka weda karanne naha.

  ReplyDelete
 6. යෝගීතුමනි, මෙම ස්තෝත්‍රය ගයන කරන ක්‍රම කීපයක්ම youtube එකේ තිබෙනවා. හරිම ක්‍රමය තිබෙන ලින්ක් එක නැවත දමන්න. මේ වගේම ශිව, කතරගම ආදී දෙවියන්ට පුදන නිවැරදී සුත්‍ර පිළිබඳවද කාරුණිකව පැහැදිලි කරන්න. බුදු සරණයි.

  ReplyDelete
 7. please put a link again. link doesent work after going to link.go for ads.can not download

  ReplyDelete
 8. link contains Virus y is that it will try to install browser extension that is virus

  ReplyDelete